GRAFIKA / graphics / Žijeme tu společně... / propagační materiály - Eva Chmelová - malba, grafikaŽijeme tu společně... / propagační materiály

Klient / FÓRUM 50 %, o.p.s.

Realizace / 2014

Designer / Eva Chmelová