GRAFIKA / graphics / Proč je v politice málo žen? - Eva Chmelová - malba, grafikaProč je v politice málo žen?

Klient / FÓRUM 50 %, o.p.s.

Realizace / 2015

Designer / Eva Chmelová