GRAFIKA / graphics / Komix / kompresní balení - Eva Chmelová - malba, grafika



Komix / kompresní balení

Klient / Ing. Klára Pytlíková, Matrace obchod

Realizace / leden 2016

Designer / Eva Chmelová