GRAFIKA / graphics / Fórum 50 % / výroční zpráva 2013 - Eva Chmelová - malba, grafikaFórum 50 % / výroční zpráva 2013

Klient / FÓRUM 50 %, o.p.s.

Realizace / 2015

Designer / Eva Chmelová