GRAFIKA / graphics / Fórum 50 % / šablony, pozvánky - Eva Chmelová - malba, grafikaFórum 50 % / šablony, pozvánky

Klient / FÓRUM 50 %, o.p.s.

Realizace / 2014

Designer / Eva Chmelová